Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Тарифни систем и уредбе

​​​​

Уредбa о начину и условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном систему у условима отварања тржишта електричне енергије 

Методологија за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање

Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2019. години

Уредба о накнади за подстицај повлашћених произвођача

Уредба о изменама и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу 

Уредба о енергетски угроженом купцу

Уредба о подстицајним мерама за произв. eл. eн. из ОИЕ и из високоефикасне комб. произв. ел. и топл. ен.pdf

 Ценовник за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије

Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 01.01.2019. године

Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

 Закон о привременом уређивању начина наплате Таксе за јавни медијски сервис

Решење Владе о одређивању резервног снабдевача

Oбавештење за купце на резервном снабдевању

Закључак Владе Републике Србије о продужетку резервног снабдевања од 03.03.2014. године

Закључак Владе Републике Србије о продужетку резервног снабдевања од 26.06.2014. године

 

 

Резервно снабдевање

 

Услови за резервно снабдевање

 

 

Правила о промени снабдевача

 

 Правила о промени снабдевача

Obrazac PS-1 Model zahteva za promenu snabdevaca.doc

Obrazac PS-2 Model saopstenja-obavestenja krajnjeg kupca.doc