Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
11.10.2013.
Дужници пред искључењем
ПД  „ЕПС Снабдевање“ послало упозорења и опомене

У складу са Законом о енергетици, Уредбом о снабдевању купаца електричном енергијом и пословном политиком Привредног друштва „ЕПС Снабдевање“, купцима у категоријама „широка потрошња“ и „ниски напон“ који дугују више од 10.000 динара, као и свим купцима прикљученим на високи и средњи напон, који имају дуг већи од 100.000 динара, упућена су упозорења пред обуставу испоруке електричне енергије.

 Домаћинствима и осталим купцима на ниском напону који дугују више од 5.000 динара, као и купцима на високом и средњем напону који дугују више од 50.000 динара, послати су обавештење и опомена о стању дуга са позивом да дуг измире у року од 15 дана. Послато је око 70.000 „Упозорења“ и око 150.000 „Обавештења и опомена“.

Свим купцима којима је упућено упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије остављен је законски рок од 15 дана да свој дуг измире. У супротном, ПД „ЕПС Снабдевање“ поднеће захтев надлежном Оператору дистрибутивног система (дистрибуцији) да у законском року од осам дана обустави испоруку електричне енергије. Ако и ова мера не буде дала резултате, биће покренута процедура раскида Уговора о испоруци електричне енергије и трајног искључења дужника са електродистрибутивне мреже.

Купци који су у међувремену уплатили свој дуг, а стигло им је упозорење или опомена, требало би да доказ о уплати доставе на шалтер за рекламације. Ако уоче неку нелогичност у обрачуну, купци жалбу треба да предају на шалтерима дистрибуције које су једино место за утврђивање основа за рекламацију. Појачан је рад служби за рекламације у свим привредним друштвима, како би сваки купац могао да добије објашњење или да му се исправи рачун уколико се утврди грешка.

Формирањем „ЕПС Снабдевања“ купци су добили додатне повољности. Због динамике исплате пензија рок за остварење права на попуст од пет одсто продужен је са 20. на 25. дан у месецу, како би и пензионери искористили ову погодност. „Електропривреда Србије“ се захваљује свим куцима који редовно измирују своје обавезе и тиме обезбеђују сигурност електроенергетског система Србије.