Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
21.8.2014.
Принудна наплата за 100.000 дужника
У складу са законом „ЕПС Снабдевање" покренуло поступке против неплатиша

(Београд, 21. август 2014. године) Поступајући у складу са законским обавезама, Привредно друштво „ЕПС Снабдевање" покренуло је поступак принудне наплате према свим дужницима из категорије домаћинстава који имају дуг за утрошену електричну енергију закључно са новембром 2013. године. Иако је било довољно времена да се тај дуг измири, и поред опомене око 100.000 неплатиша није измирило своје обавезе, а настали дуг ће бити наплаћен принудним путем.

Предмети за принудну наплату расподелиће се до краја ове недеље и то по случајном распореду, при чему ће сви регистровани извршитељи добити подједнак број предмета и на транспарентан начин. Овим је у поступку доделе предмета обезбеђена равноправност свих извршитеља на територији седишта „ЕПС Снабдевања". Без обзира на висину дуга, дужници ће поред износа дуга и законом одређене камате имати обавезу да плате и трошкове извршења, који су за дуговања до 30.000 динара фиксни и износе 4.200 динара, а за већа дуговања обрачунавају се по скали која је прописана и објављена у Службеном гласнику РС.

ПД „ЕПС Снабдевање", такође, жели да обавести јавност да се у складу са престанком важења Закона о радиодифузији и ступањем на снагу Закона о јавним медијским сервисима, месечна РТВ претплата не наплаћује почевши од августа 2014. године. Уплате за РТВ претплату по задужењу за јул купци ће моћи да измире на досадашњи начин само до изласка новог обрачуна за август. На рачуну за август, који ће грађани добити почетком септембра, наћи ће се обавештење о стању дуга за РТВ претплату, као и број рачуна Јавног медијског сервиса Радио телевизије Србије, на који ће грађани моћи да измире своја евентуална заостала дуговања. То значи да од дана добијања рачуна за електричну енергију за август сав новац који купци уплате одлази само на измирење обавеза за електричну енергију.  

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС