Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
27.1.2014.
Донета Уредба о висини накнаде за подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора у 2014. години

 

Уредба којом се одређује висина посебне накнаде за подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора и за откуп енергије од повлашћених произвођача донета је на седници Владе Србије 14. јануара 2014. године.

Накнаду, у складу са законом, плаћају крајњи купци уз рачун за приступ преносном, односно дистрибутивном систему.  Посебно се, у 2014. години, исказује на рачуну, а износи 0,081 динар по киловат-часу.

Текст Уредбе о висини посебне накнаде за подстицај у 2014. години можете преузети сајта Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине  http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/uredba-naknada-za-podsticaj.