Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
5.12.2013.
Наставак либерализације
Презентација о отварању тржишта електричне енергије у Ужицу

Сви привредни субјекти који се електричном енергијом напајају из дистрибутивног система, а према Законом утврђеним критеријумима губе право на јавно снабдевање и излазе на слободно тржиште електричне енергије од 1. јануара 2014. године - најавили су 5. новембра на састанку у Ужицу Слободан Петровић, секретар Удружења за енергетику Привредне коморе Србије (ПКС) и Звездан Ћосић, директор сектора за продају кључним купцима ПД ЕПС Снабдевање.

 На састанку је објашњено да се Србија, као потписник Уговора о енергетској заједници Југоисточне Европе, обавезала да у оквиру усклађивања правног система у процесу придруживања ЕУ, успостави тржиште електричне енергије које ће функционисати по европским стандардима. Од 1. јануара ове године купци на високом напону изашли су на слободно тржиште.

- Купци ће на слободном тржишту моћи да склапају уговоре са најповољнијим понуђачима, а енергију ће им испоручивати садашње диструбуције. – казао је Петровић. - За оне привредне субјекте који не склопе нове уговоре до 31. децембра, уследиће резервно снабдевање. Ова врста снабдевања је много скупља и траје 60 дана, после чега се купац, уколико није закључио нови уговор, искључује са система.

Звездан Ћосић, директор сектора за продају кључним купцима ПД ЕПС Снабдевање, рекао је да Закон о енергетици дефинише да од 1. јануара 2014. године право на јавно снабдевање по регулисаној цени имају само домаћинства и мали купци, и то купци који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход до 10 милиона евра у динарској противвредности и они чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем напона нижег од 1 kV.

- У новим условима, тржишни играчи могу слободно преговарати само о енергетској компоненти финалне цене електричне енергије. Цена за балансну одговорност укључена је у цену енергије ПД ЕПС Снабдевање”. Енергија се уговара на годишњем нивоу, а потрошња се предвиђа према вишој, односно нижој тарифи на месечном нивоу – објаснио је Ћосић.