Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
19.9.2013.
Плаћање провизије у поштама и банкама уместо купаца – неоправдан трошак
Поводом саопштења Удружења банкарских клијената „Ефектива“, „Електропривреда Србије“ и Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ демантују тврдње овог удржења и обавештавају јавност да је, поштујући законске прописе, плаћање рачуна за електричну енергију без провизије могуће само на шалтерима дистрибуција. „Електропривреда Србије“ и ПД „ЕПС Снабдевање“ не могу да омогуће плаћање без провизије на шалтерима пошта и банака како захтева Удружење „Ефектива“.

Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) сугерисала је  недискриминаторно понашање и једнак однос према свим купцима, а плаћање провизије уместо купаца на шалтерима пошта и банака сматра се неоправданим трошковима. АЕРС захтева обезбеђење одрживог пословања „ЕПС Снабдевања“, рационализацију трошкова, као и преиспитивање механизама свих попуста.
До 1. јула, од када ради „ЕПС Снабдевање“ само на подручју две дистрибуције постојала је могућност да купци плаћају без провизије за уплате на шалтерима банака и пошта и те трошкове су плаћале те дистрибуције, што је негативно утицало на њихову профитабилност. Остала привредна друштава нису плаћала те трошкове уместо својих купаца. Формирањем ПД „ЕПС Снабдевање“ било је неопходно на територији Србије уједначити однос према купцима да би се избегао сваки вид дискриминације.
Уважавајући став АЕРС, али истовремено и штитећи интересе купаца, укинуто је плаћање провизија у име купаца на шалтерима пошта и банака, али је задржан попуст од 5 одсто и рок за плаћање померен је за 5 дана, са 20. на 25. дан у месецу, како би сви купци могли да користе ове погодности.

 

Ниједна друга услуга, као што су плаћање фиксног, мобилног телефона, кабловске телевизије.., не може да се плати у пошти или у банкама без провизије. Колики ће бити износ провизије одређују самостално „Пошта Србије“ и банке. Треба истаћи и да нема повећања профита банака, јер је провизија на уплате увек постојала, али су ове трошкове сносиле поједине дистрибуције.

 

 
Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС