Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
21.9.2013.
Проблем са преплатом само у Београду
Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ у потпуности се ослања на рад диструбуција у пословима очитавања, обрачуна и наплате електричне енергије у складу са потписаним уговорима о пружању услуга и за те послове дистрибуције добијају новац од „ЕПС Снабдевања“. Проблем са неозначеним преносом преплаћеног износа појавио се само на територији „Електродистрибуције Београд“, а у остала четири привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије није дошло до овог пропуста.

Од пословодства „Електродистрибуције Београд“ јуче је ПД „ЕПС Снабдевање“ затражило да званично објасне зашто је дошло до пропуста у пребацивању и означавању преноса преплате на рачунима купаца, како су књижили преплаћене износе и да објасне на који начин ће то бити исправљено.

Купци ако уоче неку нелогичност у обрачуну, жалбу треба да предају на шалтерима дистрибуције које су једино место за утврђивање основа за рекламацију. Појачан је рад служби за рекламације у свим привредним друштвима за дистрибуцију, како би сваки купац могао да добије објашњење или да му се исправи рачун уколико се утврди грешка.

 
 
Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС