Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
9.8.2013.
Стижу први рачуни ПД „ЕПС Снабдевање“
Први рачуни за електричну енергију утрошену у јулу које издаје привредно друштво “ЕПС Снабдевање“ почели су да стижу на адресе купаца. Пристижу и прве уплате на рачун ПД „ЕПС Снабдевање“.

За купце електричне енергије је веома важно да рачуни ПД „ЕПС Снабдевање“ и даље могу да се плате на истим местима као и до сада, а све евентуалне рекламације и даље ће се обављати на шалтерима дистрибуција. Благовременом уплатом купци из категорије домаћинства и даље имају право на попуст од пет одсто на сваки месечни рачун. „Електроприверда Србије“ је због динамике исплате пензија продужила рок за остварење права на попуст са 20. на 25. дан у месецу, како би и пензионери искористили ову погодност. Провизија за плаћање рачуна за утрошену електричну енергију и даље се неће наплаћивати на шалтерима електродистрибуција, а ту услугу „Пошта Србије“ и банке наплаћиваће по својим ценовницима. С обзиром да „ЕПС Снабдевање“ има нове бројеве рачуна, купци који електричну енергију плаћају путем трајног налога или „e-bankingа“ требало би да се обрате својој банци ради промене примаоца уплате.

И „ЕПС Снабдевање“ и привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије послују у оквиру система „Електропривреде Србије“, тако да купци, као и до сада, остварују сва права и испуњавају обавезе (обрачун, потрошња, плаћање...) у оквиру ЕПС групе. ПД „ЕПС Снабдевање“ почело је са радом 1. јула, а формирано је у складу са одредбама Закона о енергетици, Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе и Закључком Владе Србије о усвајању Полазних основа за реогранизацију ЕПС од 16. новембра прошле године.

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС