Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
12.8.2013.
Рад ПД за дистрибуцију у складу са Законом о енергетици
Подела прихода од продаје остаје иста

Информације да ће се формирањем Привредног друштва „ЕПС Снабдевање“ досадашња привредна друштва за дистрибуцију претворити у шалтер – нису тачне. Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ формирано је у складу са Законом о енергетици, Уговором о Енергетској заједници Југоисточне Европе и Закључком Владе Србије о усвајању Полазних основа за реогранизацију „Електропривреде Србије“ од 16. новембра 2012. године. „ЕПС Снабдевање“ је део система „Електропривреде Србије“, као и сва привредна друштва за производњу угља и електричне енергије и за дистрибуцију електричне енергије.

Законом о енергетици одређено је раздвајање делатности снабдевања од дистрибуције и зато је формирано „ЕПС Снабдевање“. Привредна друштва за дистрибуцију, међу којима је и „Електровојводина“, од 1. јула се баве дистрибуцијом и наплаћиваће само приступ дистрибутивној мрежи. Законом је, такође, прописано да Оператор дистрибутивног система, односно дистрибуција, нема право наплаћивања утрошене електричне енергије.

Бојазни да ће се новац од наплаћене електричне енергије сливати са подручја Војводине у неки други део Србије нису основане, јер је „Електровојводина“ била и биће део „Електропривреде Србије“, као и сва привредна друштва у оквиру система ЕПС-а. И до сада су се приходи од наплаћене електричне енергије сливали у заједничку касу ЕПС-а, чији је оснивач и власник Влада Републике Србије, а тако ће бити и убудуће.

ПД „Електровојводина“, као и сва привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије у систему ЕПС-а, до сада је свој прилив новца уплаћивала на трезорски рачун у Народној банци Србије са које се по утврђеној методологији новац враћао у привредна друштва за дистрибуцију. Формирањем „ЕПС Снабдевања“ начин враћања новца је остао истоветан као и пре, а отворени су нови трезорски рачуни „ЕПС Снабдевања“ код НБС. „Електровојводина“, као и остала ПД за дистрибуцију у Србији, неће бити ни у бољем ни у лошијем, већ у истом положају као и до сада. Подсећамо да су на адресе купаца почели да стижу први рачуни за електричну енергију утрошену у јулу које издаје ПД “ЕПС Снабдевање“. Пристижу и прве уплате на рачун ПД „ЕПС Снабдевање“. Рачуни ПД „ЕПС Снабдевање“ и даље могу да се плате на истим местима као и до сада, а све евентуалне рекламације и даље ће се обављати на шалтерима дистрибуција. Благовременом уплатом купци из категорије домаћинства и даље имају право на попуст од пет одсто на сваки месечни рачун. „Електропривреда Србије“ је због динамике исплате пензија продужила рок за остварење права на попуст са 20. на 25. дан у месецу, како би и пензионери искористили ову погодност.

Провизија за плаћање рачуна за утрошену електричну енергију и даље се неће наплаћивати на шалтерима електродистрибуција, а ту услугу „Пошта Србије“ и банке наплаћиваће по својим ценовницима. С обзиром да „ЕПС Снабдевање“ има нове бројеве рачуна, купци који рачуне плаћају путем трајног налога или „e-bankingа“ требало би да се обрате својој банци ради промене примаоца уплате.

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС