Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
14.8.2013.
Једноставна процедура за пренос новца
Уплате, рекламације и све информације на шалтерима дистрибуцијa

Током августа купци електричне енергије добиће два рачуна – један од дистрибуције, која их је снабдевала до 1. јула и други од Привредног друштва „ЕПС Снабдевање“, које снабдева тарифне купце од 1. јула, а све информације, уплате и рекламације купци и даље могу да обаве на шалтерима дистрибуција.

Купци који имају преплату на рачуну за електричну енергију за јул, односно раније су уплатили више новца, имају две могућности: да се обрате локалној дистрибуцији како би на шалтеру дали налог за пренос новца на рачун ПД „ЕПС Снабдевање“ или да дају налог за исплату новца на шалтеру. По законима, нико у име купца, па ни дистрибуција, не може да располаже новцем без налога тог купца. На купцу је да одлучи да ли ће свој новац да пребаци на рачун „ЕПС Снабдевања“ или ће га подићи на шалтеру. Зато је потребно да купци дођу лично на шалтер и одлуче шта желе са својим новцем, односно да ли желе да им се исплати преплаћени износ у готовини или желе да дају налог да се тај износ пребаци на рачун „ЕПС Снабдевања“. То је једина законита процедура.

Процедура је једноставна и обавља се на шалтерима свих дистрибуција. Пребацивање новца из дистрибуције на рачун „ЕПС Снабдевања“ биће урађено у најкраћем року, а оним купцима који желе исплату новац ће бити дат неколико дана после попуњавања налога.

Благовременом уплатом купци из категорије домаћинства и даље имају право на попуст од пет одсто на сваки месечни рачун. „Електропривреда Србије“ је због динамике исплате пензија продужила рок за остварење права на попуст са 20. на 25. дан у месецу, како би и пензионери искористили ову погодност.

Провизија за плаћање рачуна за утрошену електричну енергију и даље се неће наплаћивати на шалтерима електродистрибуција, а ту услугу „Пошта Србије“ и банке наплаћиваће по својим ценовницима. С обзиром да „ЕПС Снабдевање“ има нове бројеве рачуна, купци који електричну енергију плаћају путем трајног налога или „e-bankingа“ требало би да се обрате својој банци ради промене примаоца уплате.

За купце који дугују за утрошену електричну енергију од 15. августа почиње репрограм дуговања и трајаће до 30. новембра. Репрограм се односи на дуговања за електричну енергију доспела на дан 31. мај, а која су неизмирена до 31. јула и то важи за купце из категорије домаћинства и средњи напон. За купце на високом напону репрограм се односи на дугове на дан 31. децембар 2012. године. Репрограм дуга обухвата једнократно измирење старог дуга уз отпуст 40 одсто дуговања или плаћање на рате уз процентуални отпуст дуга, зависно од трајања репрограма. Ако желе да им се отпусти 40 одсто дуга, домаћинства могу платити 60 одсто једнократно.

Ако желе да плате на рате, дужници то могу да измире у износима од 12 до 120 рата, зависно од висине дуга, док се отпуст дела дуга уз плаћање на рате креће од 35 до 15 одсто. Плаћање дуга у распону од 60 до 120 рата не укључује отпуст дуга. Током репрограма не обрачунава се камата на износ репрограмираног дуга.

Да би дужник потписао споразум о репрограму потребно је да се обрати локалној дистрибуцији, а један од услова је и измирење месечног рачуна за електричну енергију утрошену у јуну. Споразум о репрограму могу закључити сви дужници, и они који су утужени и они код којих је покренута принудна наплата, али уз услов да привредном друштву за дистрибуцију надокнаде све трошкове поступка.

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС