Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
15.8.2013.
Стиже рачун за јулску потрошњу и обавештење о претходном дуговању
Уплате, рекламације и све информације о репрограму на шалтерима дистрибуцијa

Обавештавамо купце електричне енергије да ће током августа добити:
- Обавештење о стању рачуна на дан 31. јул, односно добиће обавештење о томе да ли и колико дугују, или о томе да ли су и колико раније платили више. То обавештење добиће од дистрибуције која их је снабдевала до 1. јула.
- Рачун за јулску потрoшњу, односно обрачун потрошње електричне енергије за јул и то је рачун од Привредног друштва „ЕПС Снабдевање“, које по Закону о енергетици снабдева тарифне купце од 1. јула.

Грађани неће добити два рачуна за јулску потрошњу, већ једно обавештење са уплатницом за евентуална дуговања или преплату за електричну енергију утрошену до 1. јула и један обрачун јулске потрошње (електричне енергије потрошене у јулу). Све информације, уплате и рекламације купци и даље могу да обаве на шалтерима дистрибуција.

Купци који имају преплату, односно раније су уплатили више новца, имају две могућности: да се обрате локалној дистрибуцији како би на шалтеру дали налог за пренос новца на рачун ПД „ЕПС Снабдевање“ или да поднесу захтев да им се новац исплати на шалтеру. По законима, нико у име купца, па ни дистрибуција, не може да располаже новцем без налога тог купца. На купцу је да одлучи да ли ће свој новац да пребаци на рачун „ЕПС Снабдевања“ или ће га подићи у готовини. Зато је потребно да купци дођу лично на шалтер и одлуче шта желе са својим новцем, односно да ли желе да им се исплати преплаћени износ или желе да се тај износ пребаци на рачун „ЕПС Снабдевања“. То је једина законита процедура.

Процедура је једноставна и обавља се на шалтерима свих дистрибуција. Пребацивање новца из дистрибуције на рачун „ЕПС Снабдевања“ биће урађено у најкраћем року, а оним купцима који желе исплату новац ће бити дат неколико дана после попуњавања захтева.

Благовременом уплатом купци из категорије домаћинства и даље имају право на попуст од пет одсто на сваки месечни рачун. „Електропривреда Србије“ је због динамике исплате пензија продужила рок за остварење права на попуст са 20. на 25. дан у месецу, како би и пензионери искористили ову погодност.

Провизија за плаћање рачуна за утрошену електричну енергију и даље се неће наплаћивати на шалтерима електродистрибуција, а ту услугу „Пошта Србије“ и банке наплаћиваће по својим ценовницима. С обзиром да „ЕПС Снабдевање“ има нове бројеве рачуна, купци који електричну енергију плаћају путем трајног налога или „e-bankingа“ требало би да се обрате својој банци ради промене примаоца уплате.


РЕПРОГРАМ

За купце који дугују за утрошену електричну енергију од 15. августа почиње репрограм дуговања и трајаће до 30. новембра. Овај финални репрограм се односи на дуговања за електричну енергију доспела на дан 31. мај, а која су неизмирена до 31. јула и то важи за купце из категорије домаћинства, ниски и средњи напон. За купце на високом напону репрограм се односи на дугове на дан 31. децембар 2012. године.

Репрограм дуга обухвата једнократно измирење старог дуга уз отпуст 40 одсто дуговања или плаћање на рате уз процентуални отпуст дуга, зависно од трајања репрограма. Ако желе да им се отпусти 40 одсто дуга, домаћинства могу платити 60 одсто једнократно.

Ако желе да плате на рате, дужници то могу да измире у износима од 12 до 120 рата, зависно од висине дуга, док се отпуст дела дуга уз плаћање на рате креће од 35 до 15 одсто. Плаћање дуга у распону од 60 до 120 рата не укључује отпуст дуга. Током репрограма не обрачунава се камата на износ репрограмираног дуга.

Да би дужник потписао споразум о репрограму потребно је да се обрати локалној дистрибуцији, а један од услова је и измирење месечног рачуна за електричну енергију утрошену у јуну. Споразум о репрограму могу закључити сви дужници, и они који су утужени и они код којих је покренута принудна наплата, али уз услов да привредном друштву за дистрибуцију надокнаде све трошкове поступка. Ако купац не измири две узастопне рате и после упозорења, уговор о репрограму биће раскинут и обрачунаће се целокупан дуг са каматом као да споразум није ни закључен.

Грађани и привреда који су склопили уговоре о репрограму дугова под ранијим условима током марта и априла, сада имају право да потпишу нове под садашњим условима.

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС