Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
16.8.2013.
Попуст од 5 одсто и даље важи
Рок за остварење попуста за редовно плаћање померен са 20. на 25. дан у месецу

Купци који редовно измирују обавезе за утрошену електричну енергију сваког месеца добијају попуст од 5 одсто, што је 60 одсто просечне фактуре годишње. "Електропривреда Србије" није у законској обавези да одобрава попуст од 5 одсто, већ је то поклон редовним платишама. Ниједан купац неће бити оштећен, свакоме ко уредно измирује своје обавезе попуст се обрачунава. Благовременом уплатом купци из категорије домаћинства и даље имају право на попуст од пет одсто на сваки месечни рачун.

Формирањем „ЕПС Снабдевања“ купци су добили додатне повољности. „Електропривреда Србије“ је због динамике исплате пензија продужила рок за остварење права на попуст са 20. на 25. дан у месецу, како би и пензионери искористили ову погодност. “ЕПС Снабдевање” формирано је у складу са Законом о енергетици и од 1. јула снабдева све тарифне купце. ”Електропривреда Србије” поштује законе Републике Србије.

Ако сте остварили попуст на јунску потрошњу, он је обрачунат и налази се у салду задужења према дистрибуцији која је купце снабдевала до 1. јула. У том случају купац ће добити обавештење од дистрибуције да је у преплати и да свој новац може да подигне на шалтеру или пребаци на рачун “ЕПС Снабдевања”. Ако остварите попуст за јулску потрошњу, тј. платите рачун “ЕПС Снабдевања” до 25. августа, попуст ће Вам бити обрачунат и приказан на рачуну за август. За тај износ биће Вам умањено августовско задужење.

Грађани и привреда дугују “Електропривреди Србије” око 100 милијарди динара и репрограм је једини начин да се наплате годинама нагомилавани дугови. “Електропривреда Србије” новац који јој припада мора да наплати како би га уложила у одржавање производног и дистрибутивног система и тиме обезбедила сигурно снабдевање свих купаца. Претходне владе и претходна руководства ЕПС-а толерисала су расипање државне имовине кроз неплаћање струје a то није изговор да тако може да се настави и у будућности. Репрограм је последња повољност за дужнике и убудуће у центру пажње биће редовне платише, а сви купци који не плаћају биће ефикасно искључивани са мреже и утуживани.

Користимо ову прилику да се захвалимо свим куцима који редовно измирују своје обевезе и тиме обезбеђују сигурност електроенергетског система Србије.

Хвала на разумевању.

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС