Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
31.7.2013.
Јединствени ценовници за електричну енергију у целој Србији
Цена електричне енергије једнака за све купце

Ценовник електричне енергије је јединствен у целој Србији и цене киловат-сати по тарифама и зонама једнаке су за све купце које по Закону о енергетици од 1. јула снабдева Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“, а то су сви купци које су до 1. јула снабдевала привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије. Није тачно, како тврди Форум потрошача из Ниша, да грађани југоистока Србије плаћају најскупљу електричну енергију, а грађани Београда најјефтинију.

Ценовници које помиње Форум потрошача из Ниша односе се на приступ дистрибутивној мрежи за купце који од 1. јануара следеће године губе право на јавно снабдевање и почињу да купују електричну енергију на слободном тржишту. Реч је о одређеном броју купаца из категорије привредних субјеката и предузетника. Износи који су наведени у ценовницима пет привредних друштава за дистрибуцију и објављени су у „Службеном гласнику“ односе се на цену мрежарине за купце на свим напонским нивоима. Ти износи представљају само један од елемената на основу којих се формира коначна цена јединствена за све купце који имају право на јавно снабдевање и у ту категорију спадају сва домаћинства у Србији.

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС