Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
25.7.2013.
УО ЈП ЕПС донео одлуку о финалном репрограму
Дуг и на 120 рата

На иницијативу Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ данас је усвојио одлуку о репрограму старог дуга за утрошену електричну енергију, која ће бити примењена од 15. августа до 30. новембра ове године. Ово је финални репрограм и последња прилика да неплатише реше нагомилане дугове.

Стари дуг подразумева дуговања за електричну енергију доспела на дан 31. мај, а која су неизмирена до 31. јула. Дужнику који одлучи да 60 одсто дуга плати одједном биће отпуштено 40 одсто дуговања. Стара дуговања могу да се, зависно од висине дуга, измире у распону од 12 до 120 рата. Репрограм до 60 рата подразумева отпуст дела дуга и креће се од 35 до 15 одсто (тачни распони рата и процента отпуста дати у табелама). Плаћање дуга у распону од 60 до 120 рата не укључује отпуст дуга. Током репрограма не обрачунава се камата на износ репрограмираног дуга.

Да би дужник потписао споразум о репрограму потребно је да се обрати локалној дистрибуцији, а један од услова је и измирење месечног рачуна за електричну енергију утрошену у јуну. Споразум о репрограму могу закључити сви дужници, па и они који су утужени и они код којих је покренута принудна наплата, али уз услов да привредном друштву за дистрибуцију надокнаде све трошкове поступка. Сви дужници који су раније потписали споразуме о репрограму, такође, ако желе, могу да се јаве дистрибуцији како би споразум прилагодили новим повољнијим условима измирења дуга.

Ако купац не измири две узастопне рате и после упозорења, уговор о репрограму биће раскинут и обрачунаће се целокупан дуг са каматом као да споразум није ни закључен. Споразум ће садржати и одредбу којом се купцу дужнику ставља до знања да потписивањем споразума признаје целокупан износ старог дуга и да у случају раскида споразума на остатак дуга неће ставити приговор застарелости.

Распон дуга и број рата:

Домаћинство

      1.       

од 10.001 до 50.000

12 рата

      2.       

од 50.001 до 100.000

24 рате

      3.       

од 100.001 до 250.000

36 рата

      4.       

од 250.001 до 500.000

48 рата

      5.       

од 500.001 до 1.000.000  

60 рата

      6.       

више од 1.000.000                         

120 рата

Купци чији су објекти прикључени на ниски напон

      7.       

од 20.001 до 100.000

12 рата

      8.       

од 100.001 до 250.000

24 рате

      9.       

од 250.001 до 500.000             

36 рата

     10.      

од 500.001 до 1.000.000         

48 рата

     11.      

од 1.000.001 до 5.000.000        

60 рата

     12.      

више од  5.000.000 

120 рата

Купци чији су објекти прикључени на средњи и високи напон

     13.      

од 50.001 до 200.000

12 рата

     14.      

од 200.001 до 500.000

24 рате

     15.      

од 500.001 до 2.500.000

36 рата

     16.      

од 2.500.001 до 5.000.000 

48 рата

     17.      

од 5.000.001 до 10.000.000

60 рата

     18.      

више од 10.000.000

120 рата


Условни отпуст дела старог дуга се одобрава у зависности од броја рата

Број рата

Износ отпуста

једнократно измирење

40%

 до 12 рата

35%

од 12 до 24 рате

30%

од 24 до 36 рата

25%

од 36 до 48 рата

20%

од 48 до 60 рата

15%

од 60 до 120 рата

нема отпуста


Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС