Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
16.7.2013.
АЕРС одобрио повећање цене електричне енергије
Струја и даље најјефтинија у региону.

Агенција за енергетику Републике Србије данас је донела одлуку о повећању цена електричне енергије од 1. августа за све купце електричне енергије које снабдева Привредно друштво “ЕПС Снабдевање“ (домаћинства, мали купци и купци на средњем напону). Цене електричне енергије за домаћинства у просеку ће бити већа за 10,9 одсто. Цена електричне енергије у Србији је већ годинама најнижа у региону и Европи, а последња промена ценовника била је пре више од две године, тачније 1. априла 2011. године. Стопа инфлације у Србији у међувремену достигла је 14,1 одсто, те предложени проценат повећања цене електричне енергије неће бити довољан да покрије раст инфлације. С обзиром на економско стање у Србији, ЕПС је одлучио да предложи поскупљење од само 10,9 одсто и са ценама далеко нижим од тржишних настави да потпомаже економску стабилност грађана и државе. Тиме што је предложена цена мања од тржишне цене, ЕПС се одрекао великих новчаних средстава, која би требало да уложи у модернизацију, инвестиције у нове производне капацитете и еколошке програме, као и у реорганизацију пословања компаније. Да смо АЕРС-у поднели захтев да актуелну тржишну набавну цену урачуна у своју методологију одређивања цене електричне енергије, ЕПС-у би било одобрено повећање за око 38% за домаћинства, али смо предложили повећање за само 10,9% за домаћинства.


Почетак рада ПД „ЕПС Снабдевање“

Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“, које послује у оквиру система „Електропривреде Србије“ почело је са радом 1. јула, а формирано је у складу са одредбама Закона о енергетици, Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе и Закључком Владе Србије о усвајању Полазних основа за реогранизацију ЕПС од 16. новембра прошле године. Купци, које су до сада снабдевала привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије, немају разлога за забринутост, јер „ЕПС Снабдевање“ преузима све обавезе ранијих снабдевача. Први рачун „ЕПС Снабдевање“ издаће у августу за јулску потрошњу која ће бити обрачуната по тренутној (старој цени), јер повећање цене електричне енергије важи од 1. августа. Нема потребе да купци долазе у дистрибуције како би потписивали нове уговоре, јер ће све бити обављено по аутоматизму. И „ЕПС Снабдевање“ и привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије послују у оквиру система „Електропривреде Србије“, тако да купци, као и до сада, остварују сва права и испуњавају обавезе (обрачун, потрошња, плаћање...) у оквиру ЕПС групе. Рачуни ПД „ЕПС Снабдевање“ и даље ће се плаћати на истим местима као и до сада, а све евентуалне рекламације и даље ће се обављати на шалтерима дистрибуција. Купци ће благовременом уплатом и даље имати право на попуст од пет одсто на сваки месечни рачун. С обзиром да „ЕПС Снабдевање“ има нове бројеве рачуна, купци који електричну енергију плаћају путем трајног налога или „e-bankingа“, рачун ПД „ЕПС Снабевање“ неће моћи да плате досадашњим налогом, већ би требало да се обрате својој банци ради промене броја рачуна. Провизија за плаћање рачуна за утрошену електричну енергију и даље се неће наплаћивати на шалтерима електродистрибуција, а ту услугу „Пошта Србије“ и банке наплаћиваће по својим ценовницима.

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС