Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
25.8.2013.
Смене за неправилности и нерад
„Електропривреда Србије“ размотриће све примедбе и сугестије купаца електричне енергије, а посебно ће узети у обзир све предлоге министра енергетике, развоја и заштите животне средине Зоране Михајловић. Задовољство купаца електричне енергије и побољшање односа са купцима су приоритети пословања „Електропривреде Србије“ и зато ће све уочене неправилности бити отклоњене у најкраћем могућем року.

Примедбе купаца на рад дистрибуција биће проверене и анализиране током наредних дана у свим привредним друштвима за дистрибуцију електричне енергије, односно у свим огранцима у Србији. Током септембра Александар Обрадовић, в.д. генералног директора „Електропривреде Србије“, предложиће смену директора привредних друштава за дистрибуцију, односно директора огранака ПД, код којих се утврде пропусти и неправилности на терену. Непоштовање утврђених процедура у односима са купцима електричне енергије неће бити толерисано. Током контроле рада привредних друштава за дистрибуцију и спровођења мера против оних који нису радили свој посао савесно „Електропривреда Србије“ очекује подршку Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

 

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС