Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
16.1.2015.
Упоредни калкулатор потрошње
Тржиште електричне енергије за купце из категорије „домаћинства" отворено је од 1. јануара ове године и сва домаћинства имају могућност, али не и обавезу, избора снабдевача.

Домаћинства која не желе да мењају свој садашњи сатус, односно желе да остану на јавном (гарантованом) снабдевању, по ценама које одобрава Агенција за енергетику, не треба о томе да обавештавају „ЕПС Снабдевање" и није потребно да због тога грађани долазе на шалтере. Домаћинства која желе да потпишу уговор о комерцијалном снабдевању односно да електричну енергију набављају по другачијим ценама могу да изаберу пакет „ЕПС Снабдевања" за купце на слободном тржишту.

Како би купци могли да упореде цене на јавном и комерцијалном снабдевању, „ЕПС Снабдевање"  је припремило „Упоредни калкулатор". Уношењем података о месечним потрошњама купци могу да упореде своје рачуне по регулисаним ценама на јавном снабдевању у односу на понуду „ЕПС Снабдевања" за слободно тржиште. Кликом на слику калкулатора који се налази десно купци могу користити „Упоредни калкулатор".