Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
16.1.2014.
Нема системске грешке у рачунима
Урађена контрола децембарских рачуна

(Београд, 16. јануар 2014. године) Привредно друштво „ЕПС Снабдевање" урадило је контролу обрачуна децембарских рачуна и утврђено је да су рачуни за електричну енергију за децембар 2013. године тачно обрачунати и да није дошло до системске грешке. Поједини купци су добили веће рачуне, јер је потрошња у децембру у Србији била већа за 24 одсто у односу на новембар 2013. године.

Повећање износа на рачуну у динарима није директно сразмерно повећању потрошње у киловат-сатима, јер је износ који купац треба да плати условљен зонским начином обрачуна. И минимално повећање потрошње неког купца може да доведе да купац из зелене зоне пређе у плаву или црвену, што повећава износ рачуна. Тарифним системом одређено је да се растом потрошње у киловат-сатима износ рачуна повећава прогресивно.

На рачуне за децембар утицала је повећана потрошња електричне енергије. Историјски подаци о потрошњи по месецима указују да је потрошња у децембру увек значајно већа у односу на новембар. На повећање потрошње утичу и верски и државни празници када се већ традиционално бележи већа дневна потрошња.

Конкретно, у 2013. години то је повећање на нивоу укупног дистрибутивног конзума у Србији 24 одсто, а на подручју ПД „Електродистрибуција Београд" је чак 31 одсто.

На увећану потрошњу у децембру у односу на новембар присутан је и објективни температурни утицај. Измерене средње месечне температуре у Београду на локацији Карађорђев парк у 2013. години су за новембар 9,8 степени Целзијуса, а за децембар 3,0 степена Целзијуса. У истом периоду 2012. године измерено је за новембар 10,5, а за децембар 1,9 степени Целзијуса.

Такође, период обрачуна за децембар 2013. године је између 31 и 33 дана, док је за новембар 2013. године био између 29 и 30 дана, те је укупно обрачуната енергија по том основу већа. Екипе дистрибуција очитавале су бројила и током празника када су били нерадни дани. Код неких купаца због одсуства власника и неприступачних мерних места, није било могуће извршити очитавање планираном динамиком па је рађено и додатно очитавање од 5. до 8. јануара. То је условило и додатно продужење обрачунског периода, али купци тиме нису оштећени, јер се и границе зона померају сразмерно продужењу обрачунског периода у складу са Тарифним системом.

Сваки купац има право на рекламацију уколико има и најмању сумњу у исправност рачуна, јер увек постоји могућност да дође до грешке у појединачном случају. Приговор купци треба да предају на шалтерима дистрибуција које су једино место за утврђивање основа за рекламацију.

На примеру два рачуна које је проф. др Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине, представила као проблематичне утврђено је да је очитавање бројила тачно и да је обрачун исправан. Увећани рачуни ових купаца последица су повећања њихове потрошње у децембру.

Поводом саопштења НОПС, „Електропривреда Србије" уверава купце да неоверена бројила нису аутоматски и неисправна и да не могу бити разлог већих рачуна. Чак и ако бројило није исправно рад механизма се успорава и бројило очитава мању потрошњу. Купци који сумњају у тачност мерења могу да се обрате Дирекцији за мере и драгоцене метале, која је једина надлежна да утврди тачност рада мерног уређаја.