Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
2.10.2015.
ЕПС је најповољнији и најпоузданији снабдевач
На тржиште електричне енергије излазе и мали купци

Од почетка процеса либерализације тржишта електричне енергије „Електропривреда Србије“ активно учествује у развоју тржишта и поштује одредбе Закона о енергетици. И у свим досадашњим фазама отварања тржишта електричне енергије, ЕПС, односно привредно друштво „ЕПС Снабдевање“, било је кључни фактор у информисању учесника на тржишту електричне енергије. После апсолутног отварања тржишта, ЕПС је остао доминантан снабдевач, са најповољнијом понудом и најпоузданијом услугом.
Обавезу да изаберу свог снабдевача електричном енергијом на тржишту сада имају и мали купци који су у 2014. години потрошили више од 30.000 киловат-сати и по Закону о енергетици они више немају право на гарантовано (јавно) снабдевање. У складу са Законом о енергетици мали купци електричне енергије су крајњи купци (правна лица и предузетници) који имају мање од 50 запослених, или укупан годишњи приход у износу до 10 милиона евра у динарској противвредности и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1 kV.
„Електропривреда Србије“ има разумевање за положај малих купаца у Србији и сложене економске услове, и уз сагласност Министарства енергетике и Агенције за енергетику, договорено је да мали купци са годишњом потрошњом већом од 30.000 kWh изађу на тржиште у октобру.
„ЕПС Снабдевање“ је идентификовалао 16.993 мала купца, који су у 2014. години имали потрошњу већу од 30.000 киловат-сати. Њима су послата обавештења са предлогом Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем, који уз најповољнију понуду нуди и погодности као што су један рачун за сва обрачунска мерна места, као и подршку купцима путем бесплатне телефонске линије, стручан и искусан кадар, дугогодишње искуство у препознавању потреба и бригу о купцима.
За мале купце основна разлика у односу на гарантовано снабдевање је у томе што ће на отвореном тржишту цену електричне енергије уговарати самостално под тржишним условима и на основу карактеристика сопствене потрошње. Овакав вид снабдевања купцу омогућава лакше сагледавање простора за уштеде како кроз рационалну потрошњу и енергетску ефикасност, тако и кроз оптимизовање параметара мерних места (одобрена снага...).
Подсећамо да по Закону о енергетици, мали купци који су у 2014. години потрошили више од 30.000 киловат-сати губе право на гарантовано (јавно) снабдевање, а ако не буду имали уговор са новим снабдевачем аутоматски прелазе на резервно снабдевање у периоду од 60 дана и цена ове врсте снабдевања значајно је већа од тржишне.

 
Сектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС