Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
1.9.2013.
Нема дуплих рачуна за јул
Поводом изјаве Марка Селаковића, портпарола УРС-а, на данашњој конференцији за новинаре о дуплим рачунима за електричну енергију  обавештавамо јавност да су изнете тврдње нетачне и да грађани нису оштећени.

Купци електричне енергије током августа су добили:
- Обавештење о стању рачуна на дан 31. јул, односно обавештење о томе да ли и колико дугују за електричну енергију утрошену до 1. јула, или о томе да ли су и колико раније платили више. То обавештење су добили од дистрибуције која их је снабдевала до 1. јула.
- Рачун за јулску потрoшњу, односно обрачун потрошње електричне енергије за јул и то је рачун од Привредног друштва „ЕПС Снабдевање“, које по Закону о енергетици снабдева тарифне купце од 1. јула.
Грађани нису добили два рачуна за јулску потрошњу, већ једно обавештење са уплатницом за евентуална дуговања или преплату за електричну енергију утрошену до 1. јула и један обрачун јулске потрошње (електричне енергије потрошене у јулу).
Све информације, уплате и рекламације купци и даље могу да обаве на шалтерима дистрибуција. Купцима који имају дуговања ЕПС је омогућио да склопе споразум о репрограму дуга по веома повољним условима и та акција ће трајати до 30. новембра ове године. Купцима који имају преплату код дистрибуција, преплаћени износ ће им бити аутоматски пребачен на рачун код ЕПС Снабдевања. Ако купац жели да преплаћени новац подигне у готовини може да поднесе захтев на шалтеру дистрибуције. У току је процедура набавке ПОС теримнала и плаћање картицама ће бити омогућено у најкраћем року. Плаћање рачуна путем трајног налога већ је могуће за купце који су корисници текућих рачуна код Поштанске штедионице, а ускоро ће бити потписани уговори  са осталим пословним банкама.
Благовременом уплатом купци из категорије домаћинства и даље имају право на попуст од пет одсто на сваки месечни рачун. „Електропривреда Србије“ је због динамике исплате пензија продужила рок за остварење права на попуст са 20. на 25. дан у месецу, како би и пензионери искористили ову погодност.
Провизија за плаћање рачуна за утрошену електричну енергију и даље се неће наплаћивати на шалтерима електродистрибуција, а ту услугу „Пошта Србије“ и банке наплаћиваће по својим ценовницима.
 
Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС