Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
22.1.2014.
Именован в. д. директора ПД „ЕПС Снабдевање"
На предлог в.д. директора ЕПС-а Надзорни одбор „Електропривреде Србије" донео одлуку о променама у „ЕПС Снабдевању"

На предлог Александра Обрадовића, в.д. директора „Електропривреде Србије" на данашњој седници Надзорног одбора ЕПС-а разрешен је дужности Дејан Васић и за в.д. директора ПД „ЕПС Снабдевање" именован је Жељко Марковић. Такође, в.д. директора је најавио да ће на наредним седницама НО бити анализиран рад „Електровојводине", ЕДБ-а, „Југоистока", „Центра", и „Електросрбије", тј. директора свих наведених привредних друштава за дистрибуцију код којих постоји основана сумња да су својим нечињењем и лошим радом довели до наводних проблема који су се појавили у јавности.

У сарадњи са проф. др Зораном Михајловић, министром енергетике, развоја и заштите животне средине, Александар Обрадовић, в.д. директора „Електропривреде Србије", 21. јануара 2014. године одржао је састанак пословодства на којем су анализирани до сада постигнути резултати и уочено је да је дошло до пропуста у пословању Привредног друштва „ЕПС Снабдевање" и свих дистрибуција „Електропривреде Србије".