Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
23.6.2014.
Обавештење за купце ПД „ЕПС Снабдевање“
Обустављено достављање ЈМБГ

​​​

Обустављено достављање ЈМБГ

 

Привредно друштво „ЕПС Снабдевање" обавештава све купце да, поступајући у складу са Упозорењем Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, обуставља даље активности на прикупљању података – јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ). Такође, обавештавамо све купце који су се одазвали на Позив за доставу података јединственог матичног броја грађана и доставили своје податке, да уколико то желе, могу да искористе своје право и опозову доставу тог податка.

Опозив достављених података може се обавити: у слободној форми писаним путем, дописом или доласком у најближу електродистрибуцију, где ће бити у могућности да попуне унапред припремљен образац и предају шалтерском службенику. Опозив се, такође, може обавити и попуњавањем обрасца који је објављен на интернет страници ПД „ЕПС Снабдевање"  www.eps-snabdevanje.rs који се потом може послати поштом или у форми потписаног и скенираног документа, слањем обрасца електронским путем на е-mail: info@eps-snabdevanje.rs.

Привредно друштво „ЕПС Снабдевање" из своје базе података обрисаће јединствени матични број грађана (ЈМБГ) за све купце који доставе опозив.

​ 

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС ​