Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
9.1.2014.
Нови рачун - јаснији и прегледнији
У Влади Србије представљен нови рачун за електричну енергију
Проф. др Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине, представила је 8. јануара у Влади Републике Србије нови изглед рачуна за електричну енергију, који је, у сарадњи са Министарством и Агенцијом за енергетику, припремило Привредно друштво “ЕПС Снабдевање”, део система „Електропривреде Србије“.
Министар Михајловић је истакла да су овом изменом отклоњене нејасноће и уважене примедбе грађана, те да ће нови рачун на адресе купаца стићи највероватније у фебруару.
- Нови рачун на првој страни садржи износ који грађани треба да плате за утрошену електричну енергију, укључујући стари дуг и РТВ претплату, као и графички приказ потрошње, уз поређење са потрошњом у истом месецу претходне године – рекла је Михајловић. - На полеђини рачуна биће приказан обрачун трошкова састављен из три главна елемента. Први елемент чине фискни трошкови обрачунске снаге и јавног снабдевача и подаци о потрошњи електричне енергије. Попуст за редовну потрошњу од пет одсто, накнада за повлашћене произвођаче из обновљивих извора енергије, умањење рачуна за енергетски заштићене купце и порез на додату вредност (ПДВ) чине други елемент. Последњи сегмент је обрачун за РТВ претплату који је предвиђен Законом о радиодифузији.
Дејан Васић, директор ПД "ЕПС Снабдевање", нагласио је да ће нови рачун бити прегледнији, али да је неопходан услов за овакав рачун могућност двостраног штампања.
Љубо Маћић, председник Савета Агенције за енергетику, објаснио је да је сложенији приказ обрачуна потрошње на другој страни рачуна последица постојећег тарифног система, чија је улога да спречи нерационалну потрошњу.
Нови рачун рађен је по узору на рачуне суседних земаља, држава Европске уније и Аустралије.
Електронску верзију модела рачуна можете преузети овде ​